شادونک به همراه دوستانش، شیطونک، بانمک، خندونک، قلقلک، مهتابک و پرتونک چیزهای زیادی به یکدیگر یاد می‌دهند.
اطلسی، دختر باهوش، مهربان و خیال‌بافی است. پدر و مادر اطلسی مجبورند هرروز به سختی کار کنند و او را…
مانی و مانا، در کنار مامان بزرگ و خالۀ مهربانشان چیزهای خوبی از زندگی یاد می‌گیرند. مثل مهربانی کردن با…
مابا، کسی است که مثل مامان و بابا، ما را خیلی دوست دارد، برای همین پنی، پوپو و رزماری همه‌جا…
لوسی در خانه پلاک 64، در کوچۀ باغ‌وحش زندگی می‌کند. خانۀ آنها درست چسبیده به باغ‌وحش است.
در یک انبار ماشین‌های اسقاطی، چند حیوان کوچک و دوست‌داشتنی برای خود در ماشین‌ها و دستگاه‌های به‌دردنخور خانه درست کرده‌اند.
خونۀ گل‌بابا پر از صفاست و به همین دلیل چندتا از حیوانات نیز به این خونه آمده‌اند تا با گل‌بابا…
روزها وقتی برای رُژان مشکلی پیش می‌آید و ناراحت می‌شود، وقتی که شب شد، ابر پیر به سراغ او می‌آید…
شب‌ها به محض اینکه همه به خواب می‌روند، زندگی بابالوها شروع می‌شود! بابالوها یا همان لوازمی که همه جا خاموش…
پوکویو، پاتو، الی و بقیۀ دوستان در کنار هم چیزهای جدید یاد می‌گیرند و باهم سرگرم می‌شوند. گاهی اوقات آنها…