کلیپ‌های موزیکال

درخت به اون بزرگی میره توی کارخونه ازش کاغذ می‌سازن کاغذ دونه دونه کاغذ تو زندگیمون یه عالمه مفیده کاغذهای…
درخت به اون بزرگی میره توی کارخونه ازش کاغذ می‌سازن کاغذ دونه دونه چیزهای کاغذی هست تو مهد یا توی…
درخت به اون بزرگی میره توی کارخونه ازش کاغذ می‌سازن کاغذِ دونه دونه خمیر چوب می‌شن زود تو کارخونه درخت‌ها،…
بالای پرچم ما رنگ سبزه شبیه جنگل‌های سبز گیلان کاشکی همیشه شاد و سرسبز باشه هر گوشه از خاک قشنگ…
هر کشوری پرچمی داره جونم علامت هر کشوری پرچمه هر کی تو هر کشوری باشه حتماً دوست داره پرچمش رو…
نگاه بکن ببین چه گرد و ماهه این کرۀ زمینه، خونمونه یه جاهایش خشکی، یه جاها آبه ببین چقدر قشنگ…
هو هو هو هو دوباره بازم داره باد میاد گاهی کم و آهسته یه روزا خیلی زیاد باد چه آروم،…
هو هو هو هو دوباره بازم داره باد میاد گاهی کم و آهسته یه روزا خیلی زیاد وقتی که باد…
هو هو هو هو دوباره بازم داره باد میاد گاهی کم و آهسته یه روزا خیلی زیاد تو آسمونِ خدا…
یه عالمه مسافر تو اتوبوس می‌شینن با اتوبوس به هر جا چه دور چه نزدیک می‌رن تموم اینا چی‌ان؟ وسایل…