نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
فصل بهار و بارندگینام: سارینا
نام خانوادگی: لک
سن: 5
موضوع نقاشی: فصل بهار و بارندگی
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوانام: امیر محمد
نام خانوادگی: تخت اردشیر
سن: 9
موضوع نقاشی: آلودگی هوا
نمره شما
(2 رای)
مزرعه زیبا ملینا در کنار مترسکنام: ملینا
نام خانوادگی: باقری
سن: 6
موضوع نقاشی: مزرعه زیبا ملینا در کنار مترسک
نمره شما
(0 رای)
امداد و نجاتنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: جاويد
سن: 5
موضوع نقاشی: امداد و نجات
نمره شما
(12 رای)
حجابنام: فاطمه
نام خانوادگی: موحدی فرد
سن: 19
موضوع نقاشی: حجاب
نمره شما
(0 رای)
هوای تمیزنام: آرکیاس
نام خانوادگی: عابدی
سن: 5
موضوع نقاشی: هوای تمیز
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: احسان
نام خانوادگی: نعمتی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دهه فجرنام: ریحانه
نام خانوادگی: نظری
سن: 8
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(2 رای)
عزاداری امام حسیننام: معصومه
نام خانوادگی: نیرومند
سن: 7
موضوع نقاشی: عزاداری امام حسین
نمره شما
(1 رای)
خانه روستایینام: محمد سینا
نام خانوادگی: یزدی
سن: 8
موضوع نقاشی: خانه روستایی
نمره شما
(0 رای)
شهادت علی اصغرنام: فاطمه
نام خانوادگی: حسینی
سن: 11
موضوع نقاشی: شهادت علی اصغر
نمره شما
(1 رای)
خانه ای در مزرعهنام: محمد حسان
نام خانوادگی: جمالی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ای در مزرعه
نمره شما
(8 رای)
مارنام: آرین
نام خانوادگی: مهرعلیان
سن: 8
موضوع نقاشی: مار
نمره شما
(5 رای)
سرزمين دايناسورهانام: محمدرضا
نام خانوادگی: تيموري
سن: 8
موضوع نقاشی: سرزمين دايناسورها
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: مدنی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(20 رای)
منظرهنام: هدی
نام خانوادگی: رجائیان
سن: 8
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
آب دادن به گلنام: ستایش
نام خانوادگی: حاج نوروزعلی
سن: 7
موضوع نقاشی: آب دادن به گل
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: پرنیا
نام خانوادگی: ابراهیمیان زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آژادنام: مهدی
نام خانوادگی: مجنون
سن: 8
موضوع نقاشی: آژاد
نمره شما
(0 رای)
روز عاشورانام: امیر محمد
نام خانوادگی: زارع
سن: 8
موضوع نقاشی: روز عاشورا