جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:43
5 08:07:25 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:30 ماجراهای سعید 00:04:33
8 08:13:03 وله خمیری 00:01:26
9 08:14:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
10 08:14:38 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 17 00:14:12
12 08:29:15 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:29:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 10 00:06:35
15 08:36:35 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:36:57 اوم نوم 00:01:08
17 08:38:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
18 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:00 شهر قصه - قسمت 92 00:09:20
20 08:54:20 وله خمیری 00:00:32
21 08:54:52 ترو ترو 00:03:11
22 08:58:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
23 08:59:01 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:59:36 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
25 09:00:01 بارباپاپا - قسمت 9 00:09:34
26 09:09:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 09:09:44 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:03
28 09:13:47 وله خمیری 00:00:48
29 09:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
30 09:15:00 پینگو در شهر - قسمت 9 00:05:58
31 09:20:58 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:21:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
33 09:22:09 مول 00:05:08
34 09:27:17 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد صفر 00:02:05
35 09:29:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:29:38 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
37 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 12 00:13:11
38 09:43:14 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
39 09:45:05 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
40 09:45:30 نیلویا - قسمت 11 00:05:46
41 09:51:16 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
42 09:57:46 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
43 09:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:37
44 09:59:37 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
45 10:00:02 پیم و پم - قسمت 24 00:11:57
46 10:11:59 آرم استیشن روز 00:00:20
47 10:12:19 پیم و پم اینا 00:09:22
48 10:21:41 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
49 10:22:29 مولانگ 00:03:21
50 10:25:50 کاردستی‌های مهد پویا-نقاشی با قالب پا 00:02:56
51 10:28:46 وله روابط عمومی-162 00:00:29
52 10:29:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:29:37 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
54 10:30:02 قطارها - قسمت 14 00:05:23
55 10:35:25 کاردستی‌های مهد پویا-انگور 00:03:22
56 10:38:47 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:39:22 ترو ترو 00:03:28
58 10:42:50 وله خمیری 00:01:26
59 10:44:16 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 10:44:38 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
61 10:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:08:12
62 10:53:15 کاردستی‌های مهد پویا-مورچه 00:03:16
63 10:56:31 اعلام برنامه 00:00:45
64 10:57:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:58:14 وله خمیری 00:00:45
66 10:58:59 آگهی بازرگانی 00:00:36
67 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
68 11:00:00 شهر قصه - قسمت 93 00:07:20
69 11:07:20 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
70 11:13:50 نقاشی کنیم 00:00:46
71 11:14:36 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
72 11:15:01 پینگو در شهر - قسمت 10 00:06:28
73 11:21:29 وله خمیری 00:00:58
74 11:22:27 ماجراهای سعید 00:04:57
75 11:27:24 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
76 11:29:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
77 11:29:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
78 11:30:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 24 00:14:10
79 11:44:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:44:24 وله رگلاژ 00:00:33
81 11:44:57 جشن نماز 00:05:03
82 11:50:00 جشن نماز 00:05:41
83 11:55:41 وله روابط عمومی-162 00:00:29
84 11:56:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
85 11:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:25
86 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
87 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 24 00:07:50
88 12:07:50 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:08:25 کاردستی‌های مهد پویا-هندوانه 00:02:05
90 12:10:30 ماموک 00:03:00
91 12:13:30 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:14:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:14:37 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
94 12:15:02 سارا و اردک - قسمت 11 00:04:50
95 12:19:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
96 12:20:08 دیپ‌داپ 00:02:57
97 12:23:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
98 12:29:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
99 12:30:00 بارباپاپا - قسمت 10 00:09:27
100 12:39:27 وله خمیری 00:00:32
101 12:39:59 کاردستی‌های مهد پویا-خانه 00:02:37
102 12:42:36 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
103 12:44:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
104 12:45:01 نیلویا - قسمت 10 00:06:04
105 12:51:05 کلیپ شادی 00:02:31
106 12:53:36 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
107 12:55:38 ترو ترو 00:03:35
108 12:59:13 وله خمیری 00:00:42
109 12:59:55 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
110 13:00:20 پیم و پم - قسمت 23 00:13:08
111 13:13:28 آرم استیشن توپ 00:00:23
112 13:13:51 پیم و پم اینا 00:08:43
113 13:22:34 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
114 13:23:32 مول 00:04:38
115 13:28:10 آگهی بازرگانی 00:02:15
116 13:30:25 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
117 13:30:50 قطارها - قسمت 13 00:05:42
118 13:36:32 کاردستی‌های مهد پویا-سر آدمک 00:02:05
119 13:38:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
120 13:45:07 آرم تایم(تو هدیه خدایی) 00:00:25
121 13:45:32 تو هدیه خدایی - قسمت 32 00:11:35
122 13:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:53
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
125 14:01:15 صلح‌بانان - قسمت 7 00:22:50
126 14:24:05 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
127 14:29:05 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
128 14:29:41 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
129 14:30:06 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
130 14:51:48 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
131 14:53:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
132 14:58:48 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
133 14:59:48 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
134 15:00:13 خوش‌مزه - قسمت 7 00:21:35
135 15:21:48 اعلام برنامه 00:00:55
136 15:22:43 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
137 15:24:43 پیام سلامت 00:00:46
138 15:25:29 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
139 15:27:30 آگهی بازرگانی 00:02:05
140 15:29:35 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:25
141 15:30:00 موش خبرنگار - قسمت 37 00:22:45
142 15:52:45 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
143 15:54:15 اعلام برنامه 00:00:50
144 15:55:05 لئون 00:02:27
145 15:57:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 15:57:49 آرم استیشن دایره شیبشه ای 00:00:10
147 15:57:59 آگهی بازرگانی 00:01:40
148 15:59:39 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 00:00:25
149 16:00:04 قهرمانان مدرسه - قسمت 17و18 00:28:00
150 16:28:04 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 00:02:00
151 16:30:04 شنگول آباد-2 - قسمت 9 00:20:39
152 16:50:43 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
153 16:51:48 بره قهرمان 00:01:05
154 16:52:53 آنونس مجموعه من میخونم تو گوش کن 00:02:01
155 16:54:54 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
156 16:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:06
157 16:59:35 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
158 17:00:00 قهرمانان تنیس - قسمت 94 00:19:21
159 17:19:21 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
160 17:24:21 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
161 17:26:21 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
162 17:27:21 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
163 17:29:21 لذت دانایی 00:05:04
164 17:34:25 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
165 17:35:55 وله رگلاژ 00:01:06
166 17:37:01 باکس تلاوت قرآن 00:07:59
167 17:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
168 17:55:00 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 17:55:36 تیزر ترک 00:03:39
170 17:59:15 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
171 17:59:37 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
172 18:00:02 ماشیناسورها - قسمت 11 00:22:51
173 18:22:53 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
174 18:25:59 وله آیا می دانید که 00:00:40
175 18:26:39 آگهی بازرگانی 00:02:56
176 18:29:35 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
177 18:30:00 من هنرمندم - قسمت 101 00:21:50
178 18:51:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
179 18:52:02 خال‌خالی 00:03:43
180 18:55:45 اعلام برنامه 00:00:55
181 18:56:40 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
182 18:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:06
183 18:59:41 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
184 19:00:06 ماجراهای دینو - قسمت 31 00:11:59
185 19:12:05 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
186 19:14:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
187 19:14:41 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
188 19:15:06 سطل سحرآمیز - قسمت 20 00:10:39
189 19:25:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
190 19:26:02 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
191 19:27:02 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
192 19:29:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 19:29:38 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
194 19:30:03 صلح‌بانان - قسمت 7 00:22:50
195 19:52:53 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:53:43 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
197 19:56:07 سبک زندگی 00:01:14
198 19:57:21 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
199 19:57:31 تیزر در حین پخش خوش‌مزه 00:01:05
200 19:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:03
201 19:59:39 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 00:00:25
202 20:00:04 ورجه وورجه-3 - قسمت 11و12 00:17:22
203 20:17:26 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
204 20:22:26 ماجراهای دانی 00:03:14
205 20:25:40 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
206 20:28:15 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 6 00:15:45
207 20:44:00 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
208 20:44:25 من می‌خونم تو گوش کن 13 - قسمت 20 00:14:21
209 20:58:46 آگهی بازرگانی 00:01:30
210 21:00:16 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
211 21:21:58 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
212 21:26:58 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
213 21:28:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
214 21:29:36 بسته شبانگاهی - قسمت 18 00:30:00
215 21:59:36 شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها